Το πρόγραμμα “Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες” ξεκίνησε την Παρασκευή 11 Ιουνίου από τη Σεούλ με εκπαιδευτικό σεμινάριο για 25 επαγγελματίες του οινικού κλάδου από την εξειδικευμένη σχολή οινογνωσίας WINEVISION Academy.
 
Το πρόγραμμα προωθεί κρασιά Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) της Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και το “άνοιγμα” των κρασιών μας σε νέες και μεγάλες αγορές.
 
 Η Δυτική Ελλάδα είναι η πρώτη ελληνική Περιφέρεια που εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
 
Ο αγροτοδιατροφικός μας πλούτος μπορεί να κατακτήσει πολλές κορυφές!