Το βιβλίο «Μικρασιάτες στη Ναύπακτο» που εκδόθηκε το 2013 από τον Γιάννη Χαλάτση μόλις εξαντλήθηκε και το βιβλιοπωλείο Adagio προέβη στην επανέκδοσή του σε περιορισμένο αριθμό.

Ο αναγνώστης αυτού του βιβλίου θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει μία πτυχή του αγώνα των Μικρασιατών που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Ναύπακτο και στη γειτονική Δωρίδα.

Παρουσιάζονται συνοπτικά ιστορίες οικογενειών με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν δύσκολα από προφορικές μαρτυρίες και από γραπτές πηγές. Η καταγραφή προφορικών μαρτυριών φέρνει στην επιφάνεια την ανθρώπινη διάσταση της ιστορίας των προσφύγων και όχι απλά την απρόσωπη παρουσίαση πολιτικών ή διοικητικών αποφάσεων.

Επίσης, είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο για την ιστορία της πόλης και της περιοχής γενικότερα. Γιατί είναι δεδομένο ότι η ιστορία και αυτής της περιοχής υφάνθηκε, στολίστηκε, ομόρφυνε και με την τέχνη των καταδιωγμένων Ελλήνων Μικρασιατών που εγκαταστάθηκαν μόνιμα και καταξιώθηκαν εδώ.