Με την έκφραση, «η Πάτρα δεν μπορεί να περιμένει άλλο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο δεν μπορεί να περιμένει άλλο και συνολικά η Νοτιοδυτική Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει άλλο…», ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ζήτησε και έλαβε την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου, για τη διάθεση ποσού ύψους 591.050 ευρώ, προκειμένου να αγοραστεί ο ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός που απαιτείται για τη λειτουργία Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Σημειώνεται πως η πρόταση που, εκτός ημερήσιας διάταξης, εισηγήθηκε ο Περιφερειάρχης και εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίασε στην Πάτρα, προβλέπει τη διάθεση ποσού, ύψους 591.050 ευρώ, για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΘΧ», το οποίο θα ενταχθεί στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έτους 2019.

Όπως αναφέρει και στον τίτλο του, το έργο αφορά την προμήθεια όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, «Παναγία η Βοήθεια», προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά ασθενών από το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού:

  • Μηχάνημα εξωσωματικής κυκλοφορίας με συσκευή Heater Cooler, (τεμ. 1), προϋπολογισμού δαπάνης 190.000,00€

  • Ενδοαορτική αντλία (ασκό) (τεμ. 1), προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€

  • Υπέρηχος με διοισοφάγειο κεφαλή (τεμ. 1), προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00€

  • Στερνοτόμος μπαταρίας και επανεγχείρισης (τεμ. 1), προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€

  • Σύστημα τηλεμετρίας για θαλάμους, προϋπολογισμού δαπάνης 50.050,00€

  • Μηχάνημα χρόνου πήξης ACT (τεμ. 2), προϋπολογισμού δαπάνης 10.000,00€

  • Βηματοδότες (τεμ. 6), προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00€

  • Απινιδωτές (τεμ. 3), προϋπολογισμού δαπάνης 21.000,00€

  • Συσκευή ECMO (τεμ. 1), προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€

  • Κλίνες νοσηλείας με κομοδίνα (τεμ. 20), προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00€.