Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός του έργου με τίτλο “ Συντήρηση – αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμοί ρεμάτων Αιτωλοακαρνανίας 2020-2022”.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος είναι στις 05/08/2022 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 10/08/2022. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανέρχεται στα 9,5 εκατ. ευρώ (αξία χωρίς ΦΠΑ 7,7 εκατ.).

Το έργο

Το έργο αναφέρεται στις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν για α) την συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων και β) τον καθαρισμό των κυριότερων υδατορεμάτων που απορρέουν στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με σκοπό την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών τους.

Πηγή: ypodomes.com