Οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί Tρίτη 27 αυγούστου 2019 δίνοντας τέλος στην αγωνία των χιλιάδων υποψηφίων.

Η ιδιαιτερότητα των φετινών αποτελεσμάτων εστιάζεται στο γεγονός ότι όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πανεπιστημιακά αφού με την πρόσφατη μεταρρύθμιση καταργήθηκαν τα ΤΕΙ.

Αναφορικά λοιπόν με τα «γεωπονικά» τμήματα που συστάθηκαν και θα λειτουργήσουν στο Μεσολόγγι, ως τμήματα του πανεπιστημίου Πατρών, η βάση εισαγωγής του πρώτου και του τελευταίου και ο αριθμός των εισακτέων από τα Γενικά Λύκεια έχουν ως εξής:

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 11.598 –6.241(Βάση εισαγωγής)

Αριθμός εισακτέων: 152

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 12.734 –7.103(Βάση εισαγωγής)

Αριθμός εισακτέων: 168

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 12.020 – 6.271(Βάση εισαγωγής)

Αριθμός εισακτέων: 168