Ολοκληρώθηκε ο 3ος κύκλος καταγραφών στις ακτές του Κορινθιακού όπου συλλέχθηκαν και αξιολογήθηκαν συνολικά 11.685 αντικείμενα. Κυρίαρχοι τύποι απορριμμάτων στα 6 σημεία μέτρησης ήταν για μία ακόμη φορά το φελιζόλ, τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης (καλαμάκια, σακούλες, καπάκια μπουκαλιών, ποτηράκια, μπουκάλια νερού/αναψυκτικών κλπ.), τα περιτυλίγματα και οι συσκευασίες τροφίμων, τα αποτσίγαρα και τα μικρά θραύσματα από πλαστικά αντικείμενα.

Συλλέχθηκαν 11.685 αντικείμενα.

Οι καθαρισμοί-καταμετρήσεις διενεργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «Κορινθιακός – η δική μας θάλασσα» από την ΟΖΟΝ, το Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «ο Αρίων», τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ, το Σύλλογο Ελεύθερων και Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδος «Κρισσαίος» και τον Οικιστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αλυκής Βοιωτίας «η Αργώ». Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη του Πράσινου Ταμείου.

Περισσότερα για τα ευρήματα της έρευνα στο…
http://www.ozon-ngo.gr/news_det.php?id=88