Τον Απρίλιο του 2018, ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε για πρώτη φορά την 3η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου!


Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ποδηλάτου στις σύγχρονες πόλεις ως μέσου όχι μόνο φιλικού στο περιβάλλον αλλά και καθοριστικού για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υποστηρίζει στην πράξη τη χρήση του ποδηλάτου.

Η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ποιότητας στις πόλεις και οι πολίτες που περπατούν ή ποδηλατούν – παρόλο που τείνουν να γίνουν πλειοψηφία, ακόμα δεν έχουν την απαραίτητη προσοχή της πολιτείας.

Παρόλο που είναι αποδεδειγμένο πως η επένδυση στη βελτίωση των υποδομών για το ποδήλατο μπορεί να σώσει ζωές, να βοηθήσει σημαντικά το περιβάλλον αλλά και να υποστηρίξει τη μείωση της φτώχιας, οι πόλεις παραμένουν προσηλωμένες σε πολιτικές περασμένων δεκαετιών.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO – World Health Organisation) οι ασφαλείς υποδομές για το ποδήλατο αποτελούν πρωταρχικό παράγοντα για την ισότητα στην υγεία. Ειδικά για τα οικονομικά ασθενέστερα τμήματα του πληθυσμού που δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά, μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς, το περπάτημα και το ποδήλατο προτείνουν ένα τρόπο μετακίνησης που ταυτόχρονα βελτιώνει την υγεία, μειώνει την πιθανότητα για καρδιακές παθήσεις, κάποιους τύπους καρκίνου και διαβήτη. Παράλληλα προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες και είναι θετικό για την οικονομία.

bike, bicycle, health, 3thof june, who