Σε εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας του Λούρου – περιοχή ωοτοκίας της χελώνας Caretta caretta προχώρησαν την Παρασκευή 21 Ιουνίου οι άνθρωποι του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου -Ακαρνανικών Ορέων.

Όπως έκαναν γνωστό θα συνεχιστεί περιοδικός καθαρισμός της περιοχής από τα στελέχη του Φορέα σε τακτά διαστήματα κατά την διάρκεια των 2 μηνών που θα διαρκέσουν οι εργασίες πεδίου για την παρακολούθηση των φωλιών. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το τέλος της δράσης συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 30 σακούλες με σκουπίδια, απορρίμματα των οποίων η τελική κατάληξη, δυστυχώς, θα ήταν η θάλασσα, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών προβλημάτων στην βιοποικιλότητα της άμμο-λουρίδας του Λούρου, ενός πραγματικά, ευαίσθητου οικοσυστήματος.

Η δράση παρακολούθησης (monitoring) φωλιών θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην αμμολουρίδα του Λούρου συνδυάστηκε πρόσφατα με τον εθελοντικό καθαρισμό της παραλίας.